АПОС Правозахист Стипендія

СТИПЕНДІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМЕСТРОВОГО КОНТРОЛЮ

Друк PDF

За результатами семестрового контролю успішним студентам, які навчаються за державним замовленням призначаються стипендії.

Такі питання регулює Порядок призначення і виплати стипендій (далі – Порядок), який затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 882 від 12 липня 2004 р.

 

Згідно із п 12. Порядку академічна стипендія у мінімальному розмірі призначається:

 

- учням, які за результатами семестрового контролю мають менше ніж 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності нижчий ніж 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

- студентам, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності 7.00 - 9.99 за дванадцятибальною або 4.00 - 4.99 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

- учням та студентам першого року навчання до першого семестрового контролю.

Відповідно до п. 13. Порядку учням і студентам, які за результатами семестрового контролю мають 10 - 12 балів з кожного предмета за дванадцятибальною або середній бал успішності 5 за п'ятибальною шкалою оцінювання, розмір ординарної (звичайної) академічної стипендії збільшується порівняно з призначеним згідно з пунктом 12 цього Порядку на:

- для учнів - 40 гривень;

- для студентів вищих навчальних закладів I - II рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "молодший спеціаліст" або "бакалавр", - 50 гривень;

- для студентів вищих навчальних закладів III - IV рівня акредитації, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "бакалавр", "спеціаліст" або "магістр", - 60 гривень.

Академічна стипендія призначається з першого числа місяця, що настає після закінчення семестрового контролю згідно з навчальним планом на період до визначення результатів наступного семестрового контролю.

 

Згідно із п. 6. Порядку соціальні стипендії призначаються: https://apotheke-zag.de/

1) студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також студентам і курсантам вищого навчального закладу, які в період навчання у віці від 18 до 23 років залишились без батьків;

2) студентам і курсантам вищого навчального закладу з числа осіб, яким згідно із Законом України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" гарантуються пільги під час призначення стипендії;

3) студентам і курсантам вищого навчального закладу з малозабезпечених сімей (у разі отримання відповідної державної допомоги згідно із законодавством);

4) студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами I - III групи;

5) студентам і курсантам вищого навчального закладу, які мають сім'ї з дітьми і в яких обоє з подружжя або одна мати (батько) навчається у вищому навчальному закладі за денною формою навчання;

6) студентам, які навчаються за гірничими спеціальностями, батьки яких загинули або стали інвалідами внаслідок отримання травм на виробництві, професійного захворювання під час роботи на вугледобувних підприємствах.

Відповідно до п. 29. Порядку студентам і курсантам вищого навчального закладу, зазначеним у підпунктах 2-6 пункту 6 цього Порядку, які за результатами семестрового контролю втратили право на призначення академічної стипендії, обов'язково призначається соціальна стипендія (відсотків мінімальної ординарної (звичайної) академічної стипендії вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації):

100 - особам, зазначеним у підпункті 2, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

109 - особам, зазначеним у підпунктах 3 і 4, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання;

100 - особам, зазначеним у підпунктах 5 і 6, які за результатами семестрового контролю мають середній бал успішності нижчий ніж 7 за дванадцятибальною або нижчий ніж 4 за п'ятибальною шкалою оцінювання.

 

Юридична служба АПОС України