АПОС Правозахист Хто є найбільшим порушником прав в освіті?

Хто є найбільшим порушником прав в освіті?

Друк PDF

Всі учасники навчального процесу - учні, студенти, вчителі, викладачі вузів - вважають головним порушником своїх прав державу.

Такі результати дослідження «Право на освіту та права працівників освіти: теорія і практика в Україні».

Головним порушенням прав студентів є порушення права на якісну освіту: невідповідність послуг наявним стандартам (62%), невиконання нормативів матеріально-технічного та фінансового забезпечення вузів (60%), формальне здійснення практичної підготовки (52%). 
Серед порушень соціальних прав і гарантій студентів найактуальніше - нестача місць у гуртожитках (51%). З порушенням права на безкоштовну освіту стикалися 34% опитаних. У них незаконно вимагали оплату за навчання в державних і комунальних закладах.

Порушенням своїх прав студенти вважають також перевантаженість навчальних курсів (44%), перевищення нормативів співвідношення студентів і викладачів (40%), підвищення плати за навчання протягом терміну навчання (39%).

Порушення прав викладачів вузів також в першу чергу пов'язані з умовами роботи: перевищення максимальної наукової та педагогічного навантаження (44% опитаних), перевищення річного робочого часу через виконання навчальних, методичних та організаційних робіт (34%), залучення до робіт, не обумовленим трудовим договором (21%).

Чи не менше хвилюють працівників вузів порушення оплати праці: ненадання матеріальної підтримки на виконання наукових досліджень (40%), непрозорість системи доплат, надбавок і премій (33%), перешкоджання або обмеження проведення наукової роботи (20%).

Дослідження було проведено громадською організацією «Європейська дослідницька асоціація» спільно з компанією InMind за підтримки освітньої програми Міжнародного фонду «Відродження».

Джерело: http://comments.ua